اتوماسیون موقوفات و نذورات

اتوماسیون موقوفات و نذورات

اتوماسیون موقوفات و نذورات

 • مدیریت نیات
  • اصل , دفتر , اضافه بر درآمد و ...
  • مدیریت شروط
  • ثبت دفاتر و ...
 • مدیریت انواع موقوفه
 • مدیریت انواع املاک
  • نسق و غیر نسق , دیم و آبی و باغ و ...
  • تجاری , ملکی , سر قفلی , نسقی و ....
 • مدیریت امور کارشناسی , ناظرین , تولیت , بهره برداران و ...
 • تعریف و ایجاد فرایند توسط زیر سیستم فرایند ساز به منظور انجام امورات
 • ارائه گزارش برخط نحوه خرج کردن درآمد های حاصل از موقوفات بر اساس نیات به صورت خودکار و بر اساس نیات و روش مصرف
 • ایجاد زیر سیستم GIS موقوفات ملکی
 • آرشیو نقشه های عرصه و اعیان به صورت CAD , UTM
 • تنظیم خودکار وقفنامه و چاپ

سیستم مدیریت نذورات

 • مدیریت نیات
 • ثبت و دریافت و مدیرت نیات
 • ارائه گزارش برخط نحوه خرج کردن نذورات بر اساس نیات به صورت خودکار و بر اساس نیات و روش مصرف
 • مدیریت گروههای کاربری دریافت کننده نذر

سیستم مدیریت امور حسابداری یکپارچه با موقوفات و نذورات

 • مدیریت درآمد
 • تقسیم درآمد بر اساس موقوفات و نذورات
 • دریافت گزارشات برخط و به روز مبنی بر نحوه مصرف موقوفات و نذورات
 • مدیریت مالی امور قرارداد ها
 • نحوه وصول درآمد ها
 • چک , هزینه کرد , تخمین و برآورد , رزرو و ...
 • خرید و فروش املاک

سیستم مدیریت امور حقوقی

 • یکپارچگی بازیر سیستم های موقوفات , نذورات , حسابداری
 • مدیریت قرارداد ها
 • ارائه گزارشات برخط رخداد های قراردادی
 • نظارت , بازرسی و اجرای قرارداد
 • مدیریت تجدید قرارداد ها بر اساس قوانین و مقررات زیر سیستم های دیگر
 • مدیریت و ایجاد بانک اطلاعاتی اعضاء , اعم از کاربران , واقفین , ناظرین , بهره برداران و ... با دریافت اثر انگشت و عکس و ...
 • ایجاد سیستم آرشیو اسناد و مدارک جهت تمامی مستندات
  • بهره گیری از اسکن اسناد و پرونده الکترونیکی با قابلیت ردیابی RFID
 • زیر سیستم ارسال و دریافت , SMS , FAX , Email, تلفن گویا
 • زیر سیستم پرداخت الکترونیک , PC POS و ....
 • موارد باقیمانده بر اساس مشخص شدن کلیات طرح , در همین حوزه برآوردی جایگذاری شده و این شرکت تمامی درخواستهای دیگر را با کمال دقت و بر اساس نیازمندیهای آن مجموعه معظم , ارائه خواهد داد .
 • نمونه اجرا شده حرم مطهر احمدبن موسی شاهچراغ