ماموریت ها و چشم اندازها

ماموریت شرکت پیشگامان آسیا

ایفای نقش محوری در توسعه صنعت تولید نرم افزار و ارتقای سطح فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان شرکتی سرآمد،ارائه محصولات سخت افزاری و نرم افزاری با ارزش و کیفیت برتر با تکیه بر متخصصین کارآمد که باعث ارتقاء سطح فناوری سازمانها می باشد.

چشم انداز شرکت پیشگامان آسیا

خلاقیت و نوآوری در ارائه محصولات نرم افزاری با تکیه بر مشتری مداری و تعالی و بهبود مستمر نرم افزار های تولیدی