نرم افزار تدارکات و کارپردازی

نرم افزار تدارکات و کارپردازی

نرم افزاری مبتنی بر وب جهت استفاده در تمامی بخش های سازمان و سازمان هایی که از لحاظ مکانی و جغرافیایی گسترده می باشند.

قابلیت های نرم افزار تدارکات و کارپردازی

 • مدیریت درخواست های کالا و خدمات به صورت الکترونیکی و پردازش درخواست های خرید از طریق نرم افزار بدون نیاز به تکمیل فرم های کاغذی و مراجعه حضوری (در این نرم افزار از درخواست کالا و خدمات و تأیید مدیریت تا تحویل کالا و خدمات در انبار به صورت کارتابل الکترونیکی انجام می گردد )
 • مدیریت حسابهای بانکی و ایجاد الکترونیکی اسنادحسابداری
 • مدیریت پیمانکاران و تامین کنندگان و مدیریت پروژه های سازمان و یا شرکت
 • مدیریت کمیسیون معاملات ( انواع مناقصات، استعلام، مزایدات )
 • قابلیت آرشیواسناد کاغذی
 • نرم افزار تدارکات پیشگامان آسیا قابلیت ثبت و مدیریت انواع مناقصات، مزایدات، استعلام ها و قابلیت پیگیری انواع درخواستهای خرید، تعمیرات و رویه های تأیید آنها را دارا می باشد.
 • مدیریت انواع درخواست کالا یا خدمات با قابلیت ارسال الکترونیکی برای مدیریت تدارکات و کارپردازی
 • دریافت الکترونیکی درخواست کالا / خدمات توسط مدیر تدارکات و کارپردازی و انجام رویه های تأیید و صدور حواله برای واحد خدمات و انبار
 • دریافت الکترونیکی انواع درخواست خرید توسط مدیریت تدارکات و کارپردازی و در صورت تأیید، ابلاغ آن به کارپرداز
 • ثبت اطلاعات پیشرفت و دلایل تاخیر فعالیت های خرید
 • زمان بندی سفارش ها و پیش بینی تاریخ انجام هر یک از مراحل خرید
 • استفاده از کارت هوشمند شناسایی کارپردازان و پرسنل مدیریت تدارکات به منظور دستیابی به کارتابل های اداری
 • مدیریت درخواست خرید، پیرو درخواست کالا مربوطه و قابلیت پیگیری آن
 • مدیریت قراردادهای سازمان با پیمانکاران و تامین کنندگان
 • پرداخت وجه و صدور چاپ چک از طریق نرم افزار چاپ چک
 • امکان ثبت انتقال وجوه بین حساب های بانکی سازمان
 • مدیریت تنخواه کارپردازان و مدیر تدارکات و کارپردازی
 • کنترل موجودی حساب بانکی
 • ایجاد ا لکترونیکی ا سناد حسابداری و ارسال الکترونیکی اسناد با قابلیت چاپ پیشرفته
 • مدیریت ثبت شرکت های بیمه و انواع بیمه نامه های آنها
 • مدیریت ثبت اطلاعات شرکت کنندگان مناقصه و مزایده
 • مدیریت انواع استعلام و قابلیت ثبت منابع آنها و اعلام برنده
 • مدیریت انواع مناقصه و مزایده و قابلیت ثبت منابع آنها و اعلام برنده
 • مدیریت کمیسیون معاملات و امکان چاپ صورتجلسه و نتیجه کمیسیون به صورت اتوماتیک
 • تعریف روش های معاملات و روش های پرداخت
 • ایجاد دوره و یا سال مالی جدید
 • آرشیو اطلاعات هر سال مالی به صورت جداگانه
 • کنترل و بهبود فرآیندهای مالی
 • مدیریت کاربران با قابلیت اعطای سطوح دسترسی مجزا به آنها
 • ثبت اسناد هزینه
 • دریافت الکترونیکی حواله ا نبار توسط مسئول انبار و تأیید آن
 • استفاده از سیستم آرشیواسنادکارپردازی با قابلیت اتصال به سامانه آرشیو الکترونیکی اسناد
 • استفاده از کارت هوشمند شناسایی پیمانکاران به منظور دستیابی به کارتابل های کاری
 • استفاده از تکنیک سطوح دسترسی Role Baseبه منظور بهره گیری از حداکثر امنیت
 • استفاده از سیستم رخداد برداری برخط هوشمند
 • امکان تهیه انواع گزارشات پویا و برخط با استفاده از گزارش ساز پویا
 • گزارشات سیستم
 • امکان ارائه نسخه یکپارچه با نرم افزار انبار و نرم افزار مدیریت اموال و دارایی های ثابت و نرم افزار مدیریت نقلیه
 • افزایش هماهنگی بین واحد ها و کاهش زمان اجرای فرآیندها به دلیل یکپارچگی اطلاعات و عملیات
 • اولویت بندی خرید کالاها و خدمات
 • دسترسی به اطلاعات روز کالاهای مورد نیاز

مزایای نرم افزار تدارکات و کارپردازی

 • یکپارچه سازی روند تدارکات و کارپردازی از درخواست تا تاییدیه لازم جهت تهیه کالا
 • مستند سازی الکتریکی جهت اولویت بندی درخواست ها
 • نظارت آنلاین بر روند در خواست ها و پیگیری ها
 • تجمیع اطلاعات تدارکات و کارپردازی به صورت الکتریکی و دسترسی آسان به آنها

گزارشات نرم افزار تدارکات و کارپردازی

 • گزارش از دستور خرید توسط مدیر تدارکات
 • گزارش از درخواست کالا و خدمات انجام شده توسط کارمندان
 • گزارش قرارداد های ثبت شده
 • گزارش فاکتور های ثبت شده پیمانکاران
 • گزارش حساب های بانکی و موجودی آن ها
 • گزارش انتقال بین حساب های بانکی
 • گزارش وضعیت چک های صادره
 • گزارش بیمه نامه های ثبت شده سازمان ها و شرکت
 • گزارش پروژه سازمان
 • گزارشات از دستور های خرید مربوط به کارپردازان
 • گزارش گردش حساب
 • گزارش مناقصات، مزایدات، و استعلامات
 • گزارش تنخواه اشخاص