آموزش مدیریت ناوگان

در واحد های تخصصی مانند نقلیه و مدیریت ناوگان، آموزش های فنی و مهارتی منجر به حرفه ای تر شدن مدیران ناوگان و کارشناسان واحد نقلیه می گردد .

 آموزش جز لاینفک یک سیستم مدیریتی می باشد، اگر فعالیت یک واحد کار تخصصی باشد آموزش ها نیز باید براساس آن تخصص انجام گیرد تا فن و مهارت افراد مشغول در آن حوزه افزایش یابد .

شرکت پیشگامان آسیا با دارا بودن تخصصی و جامع ترین نرم افزار مدیریت ناوگان حمل و نقل در کشور در طول 18 سال فعالیت خود در خدمت مشتریان خود بوده است . این شرکت با داشتن تجارب زیاد و ارتباط با مدیران فنی ماشین آلات، مدیران تعمیرات و نگهداری، مدیران ناوگان، کارناسان نقلیه و استفاده از علم به روز در حوزه مدیریت ناوگان حمل و نقل و نقلیه با همکاری کارشناسان فنی و حرفه ای، اساتید دانشگاه، انجمن صنفی تعمیرگاه ها و لوازم یدکی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مدیران و کارشناسان نقلیه می نماید .

هدف و نتایج آموزش به مدیران ناوگان

این آموزش ها می توانند منجر به افزایش مهارت و علم فنی کارشناسان واحد نقلیه و حمل و نقل سازمان یا شرکت شما گردند نتیجه به کارگیری آموزش ها در فرایندهای اجرایی واحد نقلیه، بهره وری و بهینه سازی و کاهش هزینه های مدیریت ناوگان می گردد.

استانداردسازی و ایجاد فرایندهای مدیریتی

کارشناسان آموزش در پیشگامان آسیا با حضور در محل واحد نقلیه و برگزاری جلسات مصاحبه و آموزشی اقدام به ایجاد فرآیند های مدیریتی ناوگان یا استانداردسازی و بهینه سازی فرآیندهای موجود با همکاری متخصصین نقلیه سازمان شما می پردازند.

سیستمی سازی واحد نقلیه و مدیریت ناوگان

در سازمان هایی که تعداد خودرو بالا و حجم فعالیت های واحد نقلیه و حمل و نقل زیاد می باشد استفاده از سیستم های نرم افزاری جهت انجام کارهای روتین و روزانه امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. در این موارد کارشناسان آموزش و استقرار پس از نیازسنجی از سیستم های نرم افزاری مورد نیاز اقدام به اجرایی بودن نرم افزار مدیریت ناوگان حمل و نقل می نمایند.

سر فصل دوره های آموزشی مدیریت ناوگان

ساختار و چارت سازمانی واحد های نقلیه

مدیریت ایمنی وسایل نقلیه

تشریفات اداری رانندگان

آموزش مدیرفنی ماشین آلات

آموزش تعمیرات پیشگیرانه و سرویس های دوره های ماشین آلات

مدیریت امور پیمان و قراردادهای واگذاری خدمات حمل و نقل

امور برنامه ریزی سرویس ایاب و ذهاب پرسنل

آموزش مدیریت ماشین آلات

آموزش مدیریت ناوگان

بازرسی ماشین آلات

قوانین حقوق و دستمزد رانندگان و روش محاسبه آن

دوره های آموزشی برای چه افرادی مفید خواهد بود

کارشناسان نقلیه

مدیران فنی ماشین آلات

کارشناسان ماشین آلات سبک /سنگین

بازرس ماشین آلات

کارشناسان و مدیر تعمیرات

کارشناس امور قراردادها

مدیران خدمات اداری

مدیران نقلیه

فهرست