مهمترین عامل موفیقت یک نرم‌افزار در سازمان، استقرار و پیاده‌سازی درست براساس نیازمندی‌ها و فرآیندهای سازمانی می‌باشد. یک استقرار موفق باعث می‌گردد نرم‌افزار در سازمان مورد استفاده تمامی کاربران قرار گیرد و نرم‌افزار به عنوان یک ابزار غیرقابل انکار تبدیل می‌شود.

ارائه خدمات استقرار و پیاده‌سازی نیازمند داشتن سه مهارت درون تیم استقرار می‌باشد:

آگاهی و دانش فنی در حوزه تخصصی و فرآیندهای سازمانی

دانش و تسلط بر قابلیت‌های نرم‌افزار

مدیریت و روابط عمومی بالا

این امر در بسیاری از نرم‌افزارهای عمومی به دلیل یکسان بودن فرآیندهای تخصصی در اکثر سازمان‌ها ساده‌تر می‌باشد، اما در نرم‌افزارهای مدیریت ناوگان حمل و نقل و نرم‌افزارهای اداره خدمات عمومی و پشتیبانی به دلیل تفاوت فرآیند در هر واحد نقلیه و اداره خدمات و پشتیبانی با سایر ادارات و سازمان‌ها باعث پیچیدگی مرحله استقرار و پیاده‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اداره پشتیبانی می‌نماید.

تیم استقرار و پیاده‌سازی نرم‌افزار مدیریت ناوگان و ردیابی پیشگامان آسیا با بهره‌گیری از کارشناسان متخصص در حوزه نقلیه و ادارات خدمات عمومی، فرآیند استقرار این سیستم‌ها در سازمان را سرعت بخشیده و با ارتباط موثر با کاربران نرم‌افزار، اجرایی شدن این نرم‌افزار را تضمین می‌نماید.

خدمات استقرار و پیاده‌سازی پیشگامان آسیا

ارائه طرح پیشنهادی فرآیند استقرار و پیاده‌سازی نرم افزار براساس فرهنگ سازمانی

الویت‌بندی ماژول‌های پیاده‌سازی براساس نیاز سازمان

اصلاح و بهبود فرآیندهای سازمان در حین اجرای نرم‌افزار

تهیه زیرساخت لازم جهت ورود اطلاعات به نرم‌افزار

آموزش مرحله به مرحله کاربران عملیاتی

ارائه فایل‌های آموزشی (متنی، ویدیویی) به کاربران

خدمات پیاده‌سازی و استقرار نرم‌افزار مدیریت ناوگان و ردیابی

اجرای نرم‌افزار مدیریت ناوگان حمل و نقل با توجه وجود عناصر مختلف از جمله پیمانکار حمل و نقل، رانندگان، دستگاه ردیاب، عملیاتی بودن اداره نقلیه و فرآیند پیچیده و متفاوت در هر سازمان، سخت‌تر از سایر نرم‌افزارهای سازمانی می‌باشد. ما در پیشگامان آسیا با داشتن متخصصین حوزه حمل و نقل سازمانی و کارشناسان پیاده‌سازی با تجربه پیاده‌سازی‌های مختلف در سازمان‌ها، مجموعه‌های نفت و گاز و پتروشیمی و کارخانجات صنعتی و دانشگاه‌های مختلف آماده خدمات ذیل را ارائه می‌نماییم.

الویت‌بندی انتخاب و اجرای ماژول‌های نرم‌افزاری مدیریت ناوگان و ردیابی

مشاوره انتخاب نوع دستگاه ردیاب براساس نیاز سازمان

ایجاد و یا اصلاح فرآیندهای درخواست، تعمیرات، بازرسی، حضور و غیاب و کنترل تردد خودرو

ایجاد و یا اصلاح فرآیندهای محاسبه حقوق و دستمزد رانندگان، قرارداد پیمانکار حمل و نقل

مشاوره در نحوه ارائه خدمات حمل و نقل سازمانی (درون سازمانی، پیمانکار نقلیه)

ایجاد زیرساخت لازم جهت ورود اطلاعات خودرویی،کالایی، پرسنلی

ارائه انواع معیارها و شاخص‌ها و برنامه‌های بازرسی و نگهداری خودرو

فهرست