پورتال مشتریان شرکت پیشگامان آسیا

مشتریان گرامی شما می‌توانید از طریق پورتال مشتریان به اطلاعات قراردادی و مالی خود دسترسی داشته باشید همچنین تمامی درخواست‌های آموزش و پشتیبانی خود را از این سیستم ارسال نمایید. کارشناسان آموزش و پشتیبانی شرکت در لحظه پاسخگوی درخواست‌های شما خواهند بود.

در این سیستم شما می‌توانید راهنمای کاربری و راهبری سیستم خریداری شده را دریافت نمایید.

جهت استفاده از این سیستم ابتدا می‌بایست توسط ادمین نرم افزار در سازمان یا شرکت خود، در سیستم خریداری شده معرفی و تعریف گردیده باشید.

محصولات مرتبط

فهرست